Thiết Kế Nhà Phố 3 Tầng Đẹp | Anh Minh | Quận 11

nha pho hien dai ong minh

Gara

gara ong minh 1

cau thang nha pho hien dai ong minh

WC trệt

wc tret ong minh 1

Sân Vườn Trước

san truoc nha pho hien dai ong minh 1

Phòng bếp

bep nha pho hien dai ong minh

bep nha pho hien dai ong minh 1

Phòng ngủ Master

noi that phong ngu tret ong minh 1

noi that phong ngu tret ong minh 2

noi that phong ngu tret ong minh 3

noi that phong ngu tret ong minh 4

Lầu 1

Văn phòng cho thuê 1

phong lam viec tang 1 a minh 1

phong lam viec tang 1 a minh 2

phong lam viec tang 1 a minh 3

Phòng khách

phong khach tang 1 a minh 1

phong khach tang 1 a minh 3

phong khach tang 1 a minh 2

Phòng con trai 1

noi that phong ngu con tang 1 a minh 2

noi that phong ngu con tang 1 a minh 3

noi that phong ngu con tang 1 a minh 1

WC phòng con trai 1

wc tang 1 a minh 1

Lầu 2

Phòng làm việc

phong lam viec tang 2 a minh 1

phong lam viec tang 2 a minh 2

Phòng gym

phong GYM tang 2 a minh 1

Phòng ngủ con

phong ngu con tang 2 a minh 2

phong ngu con tang 2 a minh 1

phong ngu con tang 2 a minh 3

Sân thượng

san thuong a minh 1