Thiết Kế Nhà Phố Hiện Đại Đẹp 4 Tầng | Cô Quang

nha pho hien dai co quang 2

nha pho hien dai co quang 1

Phòng Khách

phong khach co quang 1

phong khach co quang 2

phong khach co quang 3

phong khach co quang 4

Phòng Ăn

phong an co quang 1

phong an co quang 2

Phòng Bếp

phong bep co quang 1

phong bep co quang 2

phong bep co quang 3

phong bep co quang 4

WC Trệt

wc tret co quang 2

wc tret co quang 1

Phòng Master 1

phong master 1 co quang 1

phong master 1 co quang 2

phong master 1 co quang 3

phong master 1 co quang 4

phong master 1 co quang 5

phong master 1 co quang 6

WC Master 1

wc master 1 co quang 1

wc master 1 co quang 2

wc master 1 co quang 3

Phòng Master 2

phong master 2 co quang 1

phong master 2 co quang 2

phong master 2 co quang 3

phong master 2 co quang 4

WC Master 2

wc master 2 co quang 1

wc master 2 co quang 2

wc master 2 co quang 3

wc master 2 co quang 4

Phòng Thờ

phong tho co quang 1

phong tho co quang 2

phong tho co quang 3