Thiết Kế Nhà Phố Tân Cổ Điển 4 Tầng | Anh Hoàng

nha pho tan co dien anh hoang 1

nha pho tan co dien anh hoang 2

Sân Vườn

san vuon anh hoang 1

san vuon anh hoang 2

san vuon anh hoang 3

san vuon anh hoang 4

 

Phòng Khách

phong khach anh hoang 1

phong khach anh hoang 2

phong khach anh hoang 3

phong khach anh hoang 4

 

Phòng Ăn

phong an anh hoang 1

phong an anh hoang 2

 

Cầu Thang

cau thang anh hoang 1

 

Phòng Bếp

phong bep anh hoang 1

phong bep anh hoang 2

phong bep anh hoang 3

phong bep anh hoang 4

 

WC Trệt

W tret anh hoang 1

W tret anh hoang 2

 

Phòng Master 1

phong master 1 anh hoang 1

phong master 1 anh hoang 2

phong master 1 anh hoang 3

phong master 1 anh hoang 4

phong master 1 anh hoang 5

 

WC Master 1

W master 1 anh hoang 1

W master 1 anh hoang 2

W master 1 anh hoang 3

 

Phòng Master 2

phong master 2 anh hoang 1

phong master 2 anh hoang 2

phong master 2 anh hoang 3

phong master 2 anh hoang 4

 

WC Master 2

W master 2 anh hoang 1

W master 2 anh hoang 2

W master 2 anh hoang 3

W master 2 anh hoang 4

 

Phòng Thờ

phong tho anh hoang 1

phong tho anh hoang 2

phong tho anh hoang 3