Thiết Kế Biệt Thự Cổ Điển Lâu Đài Đẹp | Cô Hiền | Quận 12

thiet ke biet thu co dien dep co hien 1

Flycam công trình

Video tổng quan công trình

 

Trệt

Phòng khách

noi that phong khach biet thu co hien 3

noi that phong khach biet thu co hien 2

noi that phong khach biet thu co hien 1

Góc trang trí phòng khách

goc trang tri biet thu co dien dep co hien 2

Phòng thờ

noi that phong tho biet thu co dien 1

noi that phong tho biet thu co dien 2

Cầu thang

noi that cau thang biet thu co hien 1

Góc trang trí cầu thang

goc trang tri biet thu co dien dep co hien 1

Phòng ăn

noi that phong an biet thu co hien 1

noi that phong an biet thu co hien 2

noi that phong an biet thu co hien 3

noi that phong an biet thu co hien 4

Phòng bếp

noi that phong bep biet thu co hien 1

noi that phong bep biet thu co hien 2

noi that phong bep biet thu co hien 3

noi that phong bep biet thu co hien 4

Lầu 1

Phòng sinh hoạt chung

noi that phong sinh hoat chung co hien 2

noi that phong sinh hoat chung co hien 1

noi that phong sinh hoat chung co hien 3

noi that phong sinh hoat chung co hien 4

Phòng con gái 27 tuổi

noi that phong con gai 27 tuoi co hien 1

noi that phong con gai 27 tuoi co hien 3

noi that phong con gai 27 tuoi co hien 4

noi that phong con gai 27 tuoi co hien 5

Phòng thay đồ con gái 27 tuổi

noi that phong con gai 27 tuoi co hien 6

noi that phong con gai 27 tuoi co hien 7

noi that phong con gai 27 tuoi co hien 8

Phòng cháu trai

noi that phong chau trai co hien 1

noi that phong chau trai co hien 2

noi that phong chau trai co hien 3

noi that phong chau trai co hien 4

Phòng con gái 25 tuổi

noi that phong con gai 25 tuoi co hien 1

noi that phong con gai 25 tuoi co hien 2

noi that phong con gai 25 tuoi co hien 3

noi that phong con gai 25 tuoi co hien 4

noi that phong con gai 25 tuoi co hien 5

Phòng thay đồ con gái 25 tuổi

noi that phong con gai 25 tuoi co hien 8

noi that phong con gai 25 tuoi co hien 9

noi that phong con gai 25 tuoi co hien 10

noi that phong con gai 25 tuoi co hien 11

Phòng làm việc con gái 25 tuổi

noi that phong con gai 25 tuoi co hien 6

noi that phong con gai 25 tuoi co hien 7

Lầu 2

Phòng karaoke

noi that phong karaoke co hien 1

noi that phong karaoke co hien 2

noi that phong karaoke co hien 3

Phòng con gái 19 tuổi

noi that phong con gai 19 tuoi co hien 1

noi that phong con gai 19 tuoi co hien 2

noi that phong con gai 19 tuoi co hien 3

noi that phong con gai 19 tuoi co hien 4

noi that phong con gai 19 tuoi co hien 8

noi that phong con gai 19 tuoi co hien 9

Phòng thay đồ con gái 19 tuổi

noi that phong con gai 19 tuoi co hien 10

noi that phong con gai 19 tuoi co hien 11

Phòng làm việc con gái 19 tuổi

noi that phong con gai 19 tuoi co hien 5

noi that phong con gai 19 tuoi co hien 6

noi that phong con gai 19 tuoi co hien 7

Phòng master

noi that phong master co hien 1

noi that phong master co hien 2

noi that phong master co hien 3

noi that phong master co hien 4

noi that phong master co hien 5

noi that phong master co hien 6

noi that phong master co hien 7

noi that phong master co hien 8

noi that phong master co hien 9

Lầu áp mái

Phòng giải trí

phong sinh hoat chung co hien 1

phong sinh hoat chung co hien 2

phong sinh hoat chung co hien 3

Phòng xông hơi

phong xong hoi co hien 4

phong xong hoi co hien 3

phong xong hoi co hien 2

phong xong hoi co hien 1