Thiết Kế Nội Thất Nhà Phố Đẹp Hiện Đại | Chị Đoan

phong bep c doan 1

Phòng Khách

phong khach c doan 1

phong khach c doan 2

 

Bếp

phong bep c doan 1

phong bep c doan 2

 

WC Trệt

wc tret c doan 1

wc tret c doan 2

 

Sân Sau

san sau c doan 1

 

Phòng Ba Mẹ

phong bo me c doan 2

phong bo me c doan 1

 

WC

wc tang 1 c doan 1

wc tang 1 c doan 2

 

Phòng Ngủ Con

phong ngu con c doan 1

phong ngu con c doan 2

 

WC Con

wc tang 2 c doan 1

wc tang 2 c doan 2