Sen tắm Casabella

100238762

Sen tắm Casabella

1. Shower column LIGNAGE

100238762

100280345

 

100238755 1 e1655859521902

Cây tắm đứng treo tường

Xuất xứ: Tây Ban Nha

2. Shower column TEC SQUARE

100272159

100220151 1 e1655859296402

Cây tắm đứng treo tường

Màu sắc: Inox, Matt Black

Xuất xứ: Tây Ban Nha

3. Rain Showers SEASONS-65cm

100278624 2

Sen đầu âm trần

Chức năng: Sen mưa, thác nước, phun sương, trị liệu ánh sáng, trị liệu hương thơm.

Xuất xứ: Tây Ban Nha

4. Rain Showers IRTA

100093586

Sen đầu treo tường

Chức năng: Sen mưa.

Xuất xứ: Tây Ban Nha

5. Shower column LAUS

100130514 1 e1655859672290

Cây tắm đứng treo tường

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Nguồn: Casabella