Hướng phòng tắm tuổi Canh Ngọ 1930

huong bep tuoi canh ngo 1930

Hướng phòng tắm tuổi Canh Ngọ 1930

huong bep tuoi canh ngo 1930

Nam mệnh:

Sinh năm 1930 (năm Canh Ngọ)

Niên mệnh Thổ (Lộ Bàng Thổ – Đất đường đi)

Quẻ mệnh Đoài thuộc Kim

1. Phòng tắm Tọa phương Bắc:
• Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
• Theo Huyền Không, phương Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Tứ Lục thuộc Mộc, đây là một Bình tinh.
• Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá: 8/10 điểm

2. Phòng tắm Tọa phương Đông Bắc:
• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh.
• Theo Huyền Không, phương Đông Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Nhị Hắc thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá: 6.5/10 điểm

3. Phòng tắm Tọa phương Đông:
• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.
• Theo Huyền Không, phương Đông vào vận 8 được phi tinh sao Lục Bạch thuộc Kim, đây là một Cát tinh.
• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc tương khắc với bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung
Đánh giá: 6/10 điểm

4. Phòng tắm Tọa phương Đông Nam:
• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.
• Theo Huyền Không, phương Đông Nam vào vận 8 được phi tinh sao Thất Xích thuộc Kim, đây là một Bình tinh.
• Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc tương khắc với bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung
Đánh giá: 7.5/10 điểm

5. Phòng tắm Tọa phương Nam:
• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.
• Theo Huyền Không, phương Nam vào vận 8 được phi tinh sao Tam Bích thuộc Mộc, đây là một Bình tinh.
• Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương sinh với bản mệnh Thổ của thân chủ, Cát
Đánh giá: 8.5/10 điểm

6. Phòng tắm Tọa phương Tây Nam:
• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh.
• Theo Huyền Không, phương Tây Nam vào vận 8 được phi tinh sao Ngũ Hoàng thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
• Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá: 6.5/10 điểm

7. Phòng tắm Tọa phương Tây:
• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
• Theo Huyền Không, phương Tây vào vận 8 được phi tinh sao Nhất Bạch thuộc Thủy, đây là một Cát tinh.
• Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá: 3.5/10 điểm

8. Phòng tắm Tọa phương Tây Bắc:
• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
• Theo Huyền Không, phương Tây Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Cửu Tử thuộc Hỏa, đây là một Cát tinh.
• Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá: 3.5/10 điểm

Xem thêm bài về hướng bếp tuổi nhâm dần